Hotel pod Pralesem

Přeskočit menu
Přečíst prohlášení o přístupnosti


Příroda

Hotel je situován v prostředí s mimořádně krásnou přírodou po celý rok.

JARO

Prvními posly jara jsou v této lokalitě bledule, které vyrážejí zpočátku v malých ostrůvcích pod tajícím sněhem. Později, když sníh zmizí, vytváří žlutobílé koberce na loukách podél Sejfského potoka v délce několika kilometrů. Pro takovýto mimořádně rozsáhlý a unikátní výskyt bledulí bylo území zahrnuto do Krkonošského národního parku (KRNAP).

příroda na jaře příroda na jaře

Výraznou dominantou místní přírody je Sejfský potok, který pramení na svazích Rýchor a na jaře mohutní přítokem nových potůčků, které svádějí tající sníh z okolních lesů a strání. Sejfský potok je chovným potokem pstruhů, u hotelu je přehrazen a vytváří malebné jezírko.

Po odkvětu bledulí se objevují i první léčivé byliny jako podběl (Tussilago tartara), petrklíč (Primula veris), arnika (Arnica montana).

LÉTO

Toto roční období je charakteristické bohatou květenou na okolních loukách, stráních a pestrých lesních mýtinách. Naleznete nejen běžnou luční květenu, ale i vzácné chráněné druhy, jako horské orchideje, Hořce, Ostrožku (Consolida segetum), Náprstník (Digitalis) a Oměj šalamounek (Aconitum napelus). Objevíte i takové druhy květů, které se vyskytují v Evropě na alpských svazích ve výškách 2000 - 3000 m nad mořem. Nad hotelem je právě taková louka horských orchidejí chráněna oplocením.

příroda v létě příroda v létě

Na své si v létě přijdou sběratelé lesních plodů a obzvláště houbaři. Snadno vyhledáte místa s lesními jahodami, brusinkami, palouky borůvek a mýtiny plné malin. Houby rostou v několika obdobích po sobě. A tak zatímco ve vnitrozemí v nižších polohách končí sběr hub začátkem července, v okolí hotelu můžete sbírat houby i v září a mnohdy i v říjnu. Louky a stráně jsou posety léčivými bylinami, jako je Mateřídouška (Thymus), Divizna (Verbascum thapsiforme), Andělika (Archangelica officinalis), Hvozdíkyslzičky (Dianthus), Tužebník jilmový (Filipendula ulmačka - oblíbená bylina královny Alžběty I.), Pomněnka lesní (Myosotis sylvatica) a celá škála dalších.

PODZIM

Podzim bývá často považován za smutné roční období plné melancholie. Avšak stráně v okolí HpP porostlé listnatými stromy a keři hýří nejpestřejšími barvami. Příroda se zde předvádí v plné kráse a vytváří obrazy, které není lidská ruka schopna zpodobnit. Krásnou zvukovou kulisu dotváří v podvečer vábení srnců a jelenů.

příroda na podzim příroda na podzim

ZIMA

V zimě je flora ve vegetačním klidu, ale zasněžené pláně a zasněžené jehličnany s bílými sněhovými pokrývkami vzbuzují romantickou náladu plnou posvátného klidu. Ten občas naruší jen stáda srnek s jelenem a někdy se odváží i do patřičné vzdálenosti lišky. Zato jezevec vyhledává zbytky pamlsků v těsné blízkosti hotelu. Ve sněhové pokrývce nalezneme stopy běžných lesních i polních zvířat a mezi nimi i kuny lesní.

příroda v zimě příroda v zimě

Samozřejmě, že když budete mít smůlu, můžete zažít i deštivé sychravé počasí, hromy a blesky, zimu, vichřici i mráz, ale věřte, že i v této nepohodě je horská příroda krásná.

 

©2005 - 2023 Petr Šiška [www.venus-reality.cz]